Wyślij swoje CV na adres: szkody@nordauto.com.pl

Zamieść w swoich dokumentach aplikacyjnych poniższą zgodę jeśli chcesz wziąć udział w innych rekrutacjach prowadzonych przez nas:

„Wyrażam zgodę dla Nord Auto sp. z o.o. na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu do pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji.”

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody, pisząc na adres: szkody@nordauto.com.pl

Jednocześnie informujemy, iż odpowiadamy tylko na wybrane aplikacje.

Informacja o ochronie danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest Nord Auto sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy al. Jana Pawła II 89. Kontakt do administratora: e-mail: szkody@nordauto.com.pl, tel. (89) 672 31 74

Posługujemy się danymi osobowymi, żeby ocenić Twoje kwalifikacje, zdolności i umiejętności do pracy na stanowisku, na które aplikujesz, jak również wybrać odpowiednią osobę do pracy u nas.

Posługujemy się danymi osobowymi na podstawie przepisów prawa w związku z chęcią zawarcia z Tobą odpowiedniej umowy. Ponadto na podstawie Twojej zgody, w zakresie danych innych niż ww., które nam przekazujesz w swojej aplikacji, w tym dotyczących zdrowia – o ile je udostępniasz. Mamy także uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Twoje umiejętności i zdolności podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a, b oraz f oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Będziemy przechowywać Twoje dane przez czas związany z okresem rekrutacji i ewentualnymi roszczeniami z nią związanymi, a w przypadku udzielonej zgody do czasu jej wycofania, ale nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy – w zależności co nastąpi jako pierwsze. Dane mogą być przekazywane podmiotom pomagającym nam w procesie rekrutacji np. dostawcom usług i rozwiązań IT, w tym serwisantom IT itp., a w innych przypadkach uprawnionym organom państwowym. Masz prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania a ponadto wycofania zgody, co pozostaje jednak bez wpływu na okres przed jej wycofaniem, jak również wniesienia sprzeciwu, gdy przetwarzamy dane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego. Jeśli chcesz skorzystać z tych praw napisz do nas szkody@nordauto.com.pl. W każdym czasie przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2 Podanie danych jest konieczne ze względu na chęć udziału w procesie rekrutacji. Brak podania danych spowoduje, że nie weźmiesz udziału w rekrutacji. W przypadku udzielonej zgody przekazanie danych jest dobrowolne a brak ich przekazania nie wywołuje negatywnych skutków prawnych. Dane nie podlegają przetwarzaniu w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.